Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meeste gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Binnen jouw account onder 'Mijn Chat' kun je jouw vraag indienen. Wij proberen zo spoedig mogelijk te antwoorden. 

Algemeen

Iedereen die zich aangemeld heeft op de projectsite is altijd als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.

Je kunt je hier aanmelden

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Middels aanmelden blijf je op de hoogte van alle informatie omtrent dit project. Als het moment ‘start verkoop’ daar is, kun je je inschrijven voor een bouwnummer. Je wordt via de site op de hoogte gehouden wanneer ‘start verkoop’ gaat plaatsvinden. Let op, je dient ook ingeschreven te staan bij de gemeente.

Inschrijven per huishouden. Het is niet wenselijk dat meerdere leden uit het huishouden zich inschrijven voor een bouwnummer. Inschrijven kan vanaf ‘start verkoop’. Je wordt via de site op de hoogte gehouden wanneer ‘start verkoop’ gaat plaatsvinden. Let op, je dient ook ingeschreven te staan bij de gemeente.

Nee, je definitieve bouwnummer voorkeur geef je door bij de inschrijving van ‘start verkoop’. Pas bij het tekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) ga je een verplichting aan.

Project

Bij de start verkoop. Wanneer je je hebt aangemeld zul je hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Optioneel zijn er diverse aanpassingen mogelijk, deze opties worden bij start verkoop aangeboden.

Een keuken en sanitair en tegels voor de badkamer en toilet zijn inbegrepen bij de aankoop van de woning.

Er is geen verkoopbrochure. Alle informatie over het project wordt via deze website getoond.

Als alle opschortende voorwaarden zijn vervallen. Waaronder de voorwaarden dat 70% van de woningen verkocht zijn en de definitieve omgevingsvergunning is verleend.

Ongeveer een jaar. Je wordt tijdens het traject op de hoogte gehouden van de vorderingen tijdens de bouw.

Bij start verkoop wordt de technische omschrijving van de woningen beschikbaar gesteld.

Verkoopproces

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning moet je een sociale of economische binding met Hengelo hebben. De woningen worden uitgegeven op volgorde van inschrijving op de gegadigdenlijst. Voor verdere voorwaarden verwijzen wij  naar de gemeente Hengelo. Mochten er nog woningen over zijn na het langslopen van deze lijst, dan komen uiteraard de overige geïnteresseerden ook aan bod.

Als de officiële verkoop van start gaat, is alle informatie over het plan digitaal beschikbaar. Via deze website vind je dan alle tekeningen, prijzen (ook van opties) en nog meer nuttige informatie.

De inschrijving gebeurt helemaal digitaal; je hoeft er de deur niet voor uit. Dit verloopt via het 'online inschrijven' formulier dat binnen het account beschikbaar wordt gesteld. Wel moet jouw inschrijving binnen een bepaalde tijd voltooid zijn (meestal twee weken), zodat we de vaart erin kunnen houden. Let op: deze inschrijving is nog steeds geheel vrijblijvend.

Nog geen account? Meld je dan hier aan.

Om in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning moet je een sociale of economische binding met Hengelo hebben. De woningen worden uitgegeven op volgorde van inschrijving op de gegadigdenlijst van de gemeente Hengelo. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen. Als er voor een bouwnummer meerdere kandidaten zijn, vindt er een toewijzing plaats onder kandidaten die hebben kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken of hebben aangegeven de aankoop zonder voorbehoud(en) te kunnen voldoen. Blijven er dan alsnog meerdere kandidaten over vindt er een random loting plaats.

Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om je kans op een woning te vergroten. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:
 • Bouw- en grondkosten
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van je woning
 • Makelaarscourtage
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Bouwgarantie

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, glasvezel/cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw
 • Rentebijschrijving over de grondkosten vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden vervuld zijn

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

Financieel

Om het bouwproces voorspoedig te laten verlopen en iedere koper voldoende tijd te geven om over zijn meer- en minderwerkopties na te denken is het belangrijk om tijdig de juiste kandidaat te vinden. Een financiële check laat ons zien dat je de woning kunt financieren of met eigen middelen kunt betalen en voorkomt teleurstellingen achteraf.

Wanneer de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben, zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Er zit een ontbindende voorwaarde in de koop-/aannemingsovereenkomst en de daarbij behorende aanvullende artikelen. Krijg je de hypotheek niet rond, dan kun je binnen 2 maanden na de ingangsdatum van het financieringsvoorbehoud (wordt kenbaar gemaakt door Nijhuis) de overeenkomst ontbinden. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een afwijzing van tenminste 1 geldverstrekker.

Privacy

Nijhuis neemt de privacy van haar contacten zeer serieus en spant zich in om persooninformatie goed te beveiligen en enkel beschikbaar te stellen daar waar nodig.

Alle betrokken partijen tijdens de ontwikkeling, verkoop, bouw en oplevering van de woningen zijn gebonden aan AVG-wetgeving en handelen volgens een verwerkersovereenkomst. Dat houdt in dat zij bij wet verplicht zijn deugde te handelen omtrent (gevoelige) persoonsinformatie en deze enkel tot zich mogen nemen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet langer dan nodig.

Verstrekte persoonsinformatie wordt gebruikt om op een gepersonaliseerde manier met geïnteresseerde te communiceren over nieuwbouwprojecten en aangelegenheden van Nijhuis onder andere binnen het accout dat beschikbaar wordt gesteld op deze website, een nieuwsbrief of andere contactmomenten.

Persoonsgegevens zullen nooit met derde worden gedeeld, indien dit niet noodzakelijk is of buiten de dienstverlening van Nijhuis valt.

Binnen het account dat wordt geboden op de website kan er zelf regie worden gevoerd over eigen persoonsinformatie en financiële gegevens onder het item 'Mijn inschrijving'.

Standaard worden financiële gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de koop van de woning bewaard totdat alle woningen zijn opgeleverd. Hierna zullen de gegevens van alle geïnteresseerden worden verwijderd.

Contactgegevens worden bewaard totdat geïnteresseerde zich afmeld als geïnteresseerde in een Nijhuis-woning. Dit kan op de volgende manieren:

 • Binnen het account wordt onder 'Mijn inschrijving' afgemeld
 • Er wordt gebruik gemaakt van de 'uitschrijven' link die onderaan iedere nieuwsbrief wordt meegestuurd
 • Er wordt per telefoon of e-mail contact opgenomen met de betrokken makelaar of verkoopmederwerken en aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in een nieuwbouwwoning van Nijhuis

Contactgegevens van kopers worden vanwege administratieve reden langer bewaard. Het is niet mogelijk om deze gegevens 'terug te trekken'. Wel kan er binnen het account of via de nieuwsbrief worden aangegeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Als er geen interesse meer is in het project kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.

Een verwijderverzoek, ookwel verzoek tot vergetelheid, kan worden ingediend onder menu-item 'Mijn inschrijving' binnen het persoonsgebonden account. Indien er geen actieve verbintenissen zijn (reservering, optie of koopovereenkomst op een woning) zullen de gegevens binnen 24 uur worden verwijderd.

Mocht er sprake zijn van een actieve verbintenis waardoor er om administratieve redenen geen direct gevolg kan worden gegevens tot het verwijderverzoek zal er binnen 72 uur contact worden opgenomen.