<- Terug naar homepagina

Compleet wijkvernieuwingsplan

De grotere koopwoningen - rijwoningen en beneden-boven-woningen - komen in het noorden van De Nieuwe Nijverheid, aan Mariastraat, de Krabbenbosweg en deels aan de de Geerdinksweg. Aan de Geerdinksweg worden 3 woonblokken met zestien woningen gerenoveerd. Aan de zuidkant van de Nieuwe Nijverheid worden tien circulaire woningen gebouwd. In de Mariastraat komen knussere levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen (deels huur, deels koop).
De voortuinen geven de wijk een heerlijk groene uitstraling, net als vroeger. Parkeren wordt zoveel mogelijk in het groen ingepast, waardoor het niet storend aanwezig is én er wordt gedacht aan ruimte om te spelen en te ontspannen.

Huren via Welbions

Opdrachtgever voor de het gehele wijkvernieuwingsplan is woningcorporatie Welbions. Het totale plan bestaat dan ook uit 101 woningen, waarvan er 64 bestemd zijn voor huurders. Deels gaat het om nieuwbouw, deels om renovatie en om circulair gebouwde woningen. Wil je meer weten over de huurwoningen? Kijk dan op www.welbions.nl/nijverheid

Over Welbions

Welbions is dé woningcorporatie in de gemeente Hengelo en Borne. De 150 medewerkers van Welbions voelen zich betrokken bij hun huurders en willen er voor ze zijn. De woningcorporatie streeft naar voldoende betaalbare woningen. Iedereen heeft recht op een goede woning waarin je je prettig en thuis voelt, in een buurt die schoon, heel en veilig is. Welbions is er om dit mogelijk te maken voor mensen met een lager inkomen.

Circulaire woningen

Een deel van de huurwoningen in De Nieuwe Nijverheid wordt circulair gebouwd. Een term die we steeds vaker tegenkomen. Bij circulair bouwen worden zoveel mogelijk hergebruikte materialen toegepast die afkomstig zijn van de sloop van de woningen op de locatie of van nabij gelegen gesloopte gebouwen. Dit zuinige hergebruik spaart grondstoffen die het milieu anders extra zouden belasten.

> www.welbions.nl