Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van de meeste gestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Binnen jouw account onder 'Mijn Chat' kun je jouw vraag indienen. Wij proberen zo spoedig mogelijk te antwoorden. 

Algemeen

Iedereen die zich aangemeld heeft op de projectsite is altijd als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.

Je kunt je hier aanmelden

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven voor de verkoop. Middels aanmelden blijf je op de hoogte van alle informatie omtrent het project via de digitale nieuwsbrieven per mail. Bij inschrijven kom je in beeld als optant, dit kan echter pas vanaf de verkoopfase.

Het inschrijven kan vanaf de verkoopfase digitaal via het tabblad 'Belangstelling' of neem contact op met onze makelaars

Nee, je definitieve bouwnummer voorkeur geef je door bij de inschrijving van ‘start verkoop’. Pas bij het tekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) ga je een verplichting aan.

Project

We hopen in het 4e kwartaal van 2023 in verkoop te kunnen gaan met de 23 rijwoningen. Overige informatie over de planning kun je vinden onder Verkoopinformatie-planning en fasering.

Bij de start verkoop. Wanneer je je hebt aangemeld zul je hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Onder het tabblad 'woningen' is zichtbaar welke woningen er nog in de verkoop zijn. Optioneel zijn er diverse aanpassingen mogelijk, deze opties worden bij start verkoop aangeboden.

Er is een bedrag meegenomen in de aankoopprijs van de woning voor de keuken, het sanitair en de tegels voor de badkamer en het toilet. Via de keukenshowroom Voortman uit Rijssen- en sanitair/tegelwerkshowroom BMN uit Nijverdal kan optioneel de basis worden uitgebreid.

Er is geen verkoopbrochure. Alle informatie over het project wordt via deze website getoond.

Bij start verkoop wordt de technische omschrijving van de woningen beschikbaar gesteld.

Welbions wordt eigenaar van het openbaar groen in de parkeerhoven. Achter de koopwoningen maakt het openbaar groen deel uit van het mandelig terrein. Het openbaar groen aan de Mariastraat wordt overgedragen naar de gemeente Hengelo.

Verkoopproces

Als de officiële verkoop van start gaat, is alle informatie over het plan digitaal beschikbaar. Via deze website vind je dan alle tekeningen, prijzen (ook van opties) en nog meer nuttige informatie. De inschrijving gebeurt helemaal digitaal; je hoeft er de deur niet voor uit. Dit verloopt via het 'online inschrijven' formulier dat binnen het account beschikbaar wordt gesteld. Wel moet jouw inschrijving binnen een bepaalde tijd voltooid zijn (meestal twee weken), zodat we de vaart erin kunnen houden. Let op: deze inschrijving is nog steeds geheel vrijblijvend. Pas bij het tekenen van een koop-/aannemingsovereenkomst (KAO) bij de makelaar ga je een verplichting aan.

Nog geen account? Meld je dan hier aan.

Het toewijzen van de woningen gebeurt door een computer en het uitgangspunt is zoveel mogelijk woningen toewijzen met een eerste voorkeur. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen. Als er voor een bouwnummer meerdere kandidaten zijn, vindt er een toewijzing plaats onder kandidaten die hebben kunnen aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken of hebben aangegeven de aankoop zonder voorbehoud(en) te kunnen voldoen. Blijven er dan alsnog meerdere kandidaten over vindt er een random loting plaats. Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om je kans op een woning te vergroten. Er wordt niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

Bent u huurder van Welbions? Vink dit dan aan tijdens de inschrijving, u heeft dan voorrang bij de koop van een woning. Let op, dit wordt geverifieerd door Welbions. Deze voorrangspositie geldt tot aan de eerste sluitingsdatum, dit is maandag 8 januari 2024.

 

Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:
 • Bouw- en grondkosten
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van je woning
 • Makelaarscourtage
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend
 • Bouwgarantie

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, glasvezel/cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw
 • Rentebijschrijving over de grondkosten vanaf het moment dat de opschortende voorwaarden vervuld zijn

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop-/aannemingsovereenkomst door beide partijen heb je een bedenktijd van één kalenderweek.

PLANNING & BOUW

We verwachten in de zomer van 2024 te starten met de bouw van de woningen.

Ongeveer 1,5 jaar. Je wordt tijdens het traject via het kopersportaal op de hoogte gehouden van de vorderingen tijdens de bouw.

Alle woningen worden in één bouwstroom gebouwd.

We starten bij bouwnummer 1 (aan de Krabbenbosweg) en vervolgens tot en met 102 (aan de Wilderinksstraat).

Financieel

Om het bouwproces voorspoedig te laten verlopen is het belangrijk om de juiste kandidaat te vinden. Een financiële check laat ons zien dat je de woning kunt financieren of met eigen middelen kunt betalen en voorkomt wederzijdse teleurstellingen in een later stadium.

Wanneer de bouw van de woning definitief doorgaat en alle opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben, zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Er zit een ontbindende voorwaarde in de koop-/aannemingsovereenkomst en de daarbij behorende aanvullende artikelen. Krijg je de hypotheek niet rond, dan kun je binnen 2 maanden na de ingangsdatum van het financieringsvoorbehoud (wordt kenbaar gemaakt door Welbions) de overeenkomst ontbinden. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een afwijzing van tenminste 1 geldverstrekker.

Privacy

Nijhuis en Welbions nemen de privacy van haar contacten zeer serieus en spant zich in om persooninformatie goed te beveiligen en enkel beschikbaar te stellen daar waar nodig.

Alle betrokken partijen tijdens de ontwikkeling, verkoop, bouw en oplevering van de woningen zijn gebonden aan AVG-wetgeving en handelen volgens een verwerkersovereenkomst. Dat houdt in dat zij bij wet verplicht zijn deugde te handelen omtrent (gevoelige) persoonsinformatie en deze enkel tot zich mogen nemen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet langer dan nodig.

Verstrekte persoonsinformatie wordt gebruikt om op een gepersonaliseerde manier met geïnteresseerden te communiceren over nieuwbouwprojecten en aangelegenheden van Nijhuis onder andere binnen het accout dat beschikbaar wordt gesteld op deze website, een nieuwsbrief of andere contactmomenten.

Persoonsgegevens zullen nooit met derde worden gedeeld, indien dit niet noodzakelijk is of buiten de dienstverlening van Nijhuis valt.

Binnen het account dat wordt geboden op de website kan er zelf regie worden gevoerd over eigen persoonsinformatie en financiële gegevens onder het item 'Mijn inschrijving'.

Standaard worden financiële gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de koop van de woning bewaard totdat alle woningen zijn opgeleverd. Hierna zullen de gegevens van alle geïnteresseerden worden verwijderd.

Contactgegevens worden bewaard totdat geïnteresseerde zich afmeld als geïnteresseerde in een Nijhuis-woning. Dit kan op de volgende manieren:

 • Binnen het account wordt onder 'Mijn inschrijving' afgemeld
 • Er wordt gebruik gemaakt van de 'uitschrijven' link die onderaan iedere nieuwsbrief wordt meegestuurd
 • Er wordt per telefoon of e-mail contact opgenomen met de betrokken makelaar of verkoopmederwerken en aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in een nieuwbouwwoning van Nijhuis

Contactgegevens van kopers worden vanwege administratieve reden langer bewaard. Het is niet mogelijk om deze gegevens 'terug te trekken'. Wel kan er binnen het account of via de nieuwsbrief worden aangegeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Als er geen interesse meer is in het project kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.

Een verwijderverzoek, ookwel verzoek tot vergetelheid, kan worden ingediend onder menu-item 'Mijn inschrijving' binnen het persoonsgebonden account. Indien er geen actieve verbintenissen zijn (reservering, optie of koopovereenkomst op een woning) zullen de gegevens binnen 24 uur worden verwijderd.

Mocht er sprake zijn van een actieve verbintenis waardoor er om administratieve redenen geen direct gevolg kan worden gegevens tot het verwijderverzoek zal er binnen 72 uur contact worden opgenomen.